ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület
4025 Debrecen, Apafi u. 117.
Tel.:+36-20-9462-604

Tevékenységeink

2010. nov. 17., szerda, 11:10

Főbb tevékenységeink:

2007- Grundtvig pályázat partnereként részt veszünk egy négy ország összefogásával megvalósuló két éves projektben, melynek fő célja a generációk közötti tanulás megvalósulása nyugdíjasok bevonásával, mellyel erősíteni kívánjuk a nyugdíjasok helyzetét a társadalomban, és elősegíteni a nemzetközi párbeszéd kialakulását a partnerekkel, résztvevőkkel.
2007- Nap Klub Alapítvánnyal és az Istenkúti Közösségért Egyesülettel partnerségben a settlement típusú (tehát komplex humán szolgáltató, szocio-kulturális) civil szerveződések közötti együttműködés fejlesztését célozza NCA Civil Önszerveződés kategóriában elnyert programunk.
2005- Az Életfa Önkéntes Központ célja megteremteni a feltételeket a régió lakosainak, hogy önkéntes munkát végezhessenek, és a fogadó szervezeteknek, hogy önkénteseket fogadjanak. Az Életfa Önkéntes Központ 2006-ban kezdte meg tevékenységét hálózatban, mely során 9 másik városban is megvalósuló önkéntes központokkal együttműködve, tapasztalataik átadásával segítik egymás működését és tréningekkel is fejlesztik tevékenységüket. A központ szolgáltatásai közé tartozik szolgáltatásai adatbázis kialakítása és fejlesztése, személyi segítők képzése a szociális szférában elhelyezkedő önkénteseknek számára, egyénre szabott orientációs tanácsadás, A befogadó szervezetek számára koordinátor képzés, felvilágosító előadások az önkéntesek alkalmazásáról.
2004- A szervezet részt vesz az Észak- Alföldi Regionális Civil Egyeztető Fórumban, mely legfontosabb feladatának az Európai Unió 2007-2013 közötti, következési tervezési ciklusának régiónkat érintő dokumentumainak véleményezését és a civil szervezetek egymás, valamint a fejlesztési intézmények közötti együttműködésének elősegítését tekinti.
2004- Az országos Közösségi Kezdeményezések Szakmai Támogató Hálózatának (KÖZTÁMHÁLÓ) Hajdú-Bihar megyei felelőse, az Észak- Alföldi Régió koordinátora. A közösségi munka megyei szakmai műhelyének gazdája.

Történet

Az ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 1989-ben alakult a debreceni Csapókerti Közösségi Házban. Egyesületünk megalakulása óta törekszik a szociális alapfeladatok ellátása során felmerülő problémákra, speciális igényekre megoldásokat találni. A szociális problémák megoldására új módszereket és szakmai modelleket dolgoz ki és honosít meg a civil szervezetekre jellemző rugalmassággal és innovatív elképzelésekkel. Hozzájárulva a szociális-, közösségi munka szakma módszertani és intézményes fejlődéséhez valamint a szolgáltatások személyre szabott jellegének erősítéséhez.
Az egyesület tagjai a város humán intézményeinek munkatársai, egyetemek és főiskolák oktatói, szociális és kulturális területen dolgozó szakemberek. Munkánkat különböző szakemberek, főiskolai, egyetemi hallgatók, önkéntesek segítik.
A szociális szolgáltatások rendszerének átalakulása, valamint az egyesület helyi szükségletekre reagáló szolgáltató tevékenysége alapján egy új, a humán szolgáltatások széles skáláját felvállaló preventív szolgáltató, gondozó és fejlesztő, a settlement hagyományait újjáélesztő és továbbfejlesztő intézménytípus modelljének kialakítása történt meg, amely az országban szinte egyedülálló kezdeményezés volt. Debrecenben Egyesületünk elsőként kezdte meg a családsegítő szolgáltatások nyújtását a Csapókerti Közösségi Házban.

Az új működtetett intézményi modell magába foglalta:

  • családsegítő- gyermekjóléti szolgáltatásokat,
  • ifjúság perifériára sodródó csoportjaival való foglalkozást,
  • idősgondozás feladatait,
  • önkéntesek tevékenységének szervezését

Főbb tevékenységeink a múltban:

2006-2007 2006. januárjában indult a "Munkanélküliek reintegrációja önkéntesek bevonásával"- Hefop /2004/ 2.2. program, mely a pályakezdő fiatalok és tartósan munkanélküli nők foglalkoztatásának elősegítését, önkéntesek, önkéntes koordinátorok, szomszédsági önkéntesek, kapu önkéntesek képzését, fejlesztését teszi lehetővé.
2007. augusztus A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Fiatalok Lendületben Programiroda támogatásával képzést szerveztünk "Dialógus a Demokratikus Döntéshozatalban" címmel azzal a céllal, hogy fehívjuk az ifjúsági szakemberek, ifjúságsegítők figyelmét a Fiatalok Lendületben Program 1.3-as és 5.1-es kategeróiájában rejlő szakmai együttműködési és fejlesztési lehetőségekre, bemutassuk azokat a korábbi és jelenlegi helyi kezdeményezéseket, megoldási lehetőségeket, nemzetközi együttműködésekből adaptált jó tapasztalatokat, amelyek a fiatalok helyi társadalmi, döntéshozatali részvételét szolgálják, és hogy elősegítsük a résztevők hazai és nemzetközi együttműködését.
2006-2007 ESTA Bildungswerk programjában vett részt az egyesület, mely egy négy ország összefogásával megvalósuló uniós projekt, amelyben Németország koordinálásával bulgáriai és romániai civil szervezetek vesznek részt az Életfa egyesületen kívül. A projekt célja az aktív állampolgárság szerepének növelése, az európai állampolgárság megismerése. Hosszú távú célja a programnak, hogy kialakuljon egy folyamatos nemzetközi párbeszéd az európai országok állampolgárai között, és megfogalmazzák együtt a közös érdekeket.
2002-2003 A PHARE Access Mikroprogram keretében kilenc szomszédsági önkéntest képeztünk ki, akik a városrészben lakók számára információkkal és ügyintézés segítésével állnak rendelkezésre, ezzel kiterjesztve és karnyújtásnyira kihelyezve a városrészbe a városban található szolgáltatásokat.
2000 őszén A Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával indítottuk el "Hétszínvirág" elnevezéssel telefonos segítővonalunkat, mely a szolgálatok nyitvatartási idején túl (éjszaka, hétvége) várta a segítségkérők hívásait és nyújtott gyors segítséget.
1999-2000 Az Egészségügyi Minisztérium támogatásával csapókerti fiatalok részére önismereti, én-kép korrekciós csoportot szerveztünk és működtettünk.
1999 elején A Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával indult a Darázsfészek elnevezésű komplex játék- és művészetterápiás csoportunk, hátrányos helyzetű gyermekek részvételével, melyet aztán az Egészségügyi Minisztérium, az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága és a PHARE-LIEN program támogatásával folytattunk.
1998-2000 Kismama Klubot szerveztünk, majd P.O.S. Szülőklubot működtetünk a megváltozott viselkedésű gyerekek szülei számára.
1997-1998 A PHARE Demokrácia Mikroprogram támogatásával a Csapókerti Közösségi Ház Baráti Körének és Választmányának fejlesztését végeztük.
1997-1998 Két külterületi lakott térségben (Kismacs és Haláp) tanyagondnoki külterületi segítő szolgáltatásokat szerveztünk és biztosítottunk.
1997 Óvodás korú gyermekek részére logopédiai szolgáltatást szerveztünk egyéni, kiscsoportos formában, valamint gyermekjóléti szolgáltatások megszervezését vállaltuk a Csapókertben.
1991-1999 Herkules terápia elnevezéssel működött reszocializációs csoportunk nehezen nevelhető, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek részére.
1990-2004 Fejlesztőpedagógus segít a tanulási, illetve magatartási problémákkal küzdő környékbeli gyerekeknek egyéni és csoportos formában.
1989-1990 Ifjúság segítő városi hálózat kezdeményezése, működtetése.
Vissza