ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület
4025 Debrecen, Apafi u. 117.
Tel.:+36-20-9462-604

Stratégia

2010. nov. 17., szerda, 11:14

Az ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület stratégiai terve 2008-2010

Missziónk

Célunk a társadalomban felmerülő problémákra, speciális igényekre megoldásokat találni. Hozzá kívánunk járulni az összetartó, befogadó és közösségi alapú társadalom megteremtéséhez, az önkéntesség, az aktív állampolgáriság, az európaiság elterjesztéséhez, megerősítéshez, továbbá a munkaerőpiacról kiszorult emberek reintegrációjához.

Stratégiánk

Tevékenységeinket saját tapasztalataink alapján kifejlesztett jó gyakorlatok átadásával, személyes és helyszíni konzultációkkal, szakmai képzések, szemináriumok, konferenciák szervezésével, különböző kiadványok megjelentetésével, önkéntes programok és önkéntes központ működtetésével, hazai és nemzetközi együttműködésekben, szakmai hálózatokban való aktív részvételünkkel valósítjuk meg.

 • Képző központ megteremtése, mely az Észak-Alföldi régióban a közösségfejlesztés, közösségi munka, az önkéntesség, az aktív állampolgárság és európaiság szakmai támogatója.
 • Közösségfejlesztő, közösségi munka helyi, megyei és regionális programok szereplőjeként a közösségi gondolkodás erősítése.
 • Az önkéntes munka népszerűsítése, elterjesztése, önkéntes programok és önkéntes központ működtetése, fejlesztése.
 • Az Észak-Alföldi régió területfejlesztésben érintett civil szervezetei együttműködésének elősegítése.
 • A settlement hagyományok népszerűsítése, a szemlélet regionális és országos elterjesztése, hazai mozgalom kezdeményezése, erősítése.
 • Együttműködés nemzetközi szocio-kulturális, közösségfejlesztő, közösségi munkás és önkéntes szervezetekkel, hálózatokkal, aktív szerepvállalás a Szomszédsági Központok és Settlementek Nemzetközi Szövetségében (IFS), és az Európai Önkéntes Központban (CEV).
 • Az aktív állampolgáriság, európaiság előmozdítása, a társadalmi, közösségi részvétel fokozása hazai és európai szinten.

Az ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület stratégiai terve 2005-2007

Hozzájárulunk megyénk és régiónk lakosságának munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítéséhez, az összetartó, befogadó és közösségi alapú társadalom megteremtéséhez, a részvételi demokrácia elősegítéséhez.
Mindezeket a saját tapasztalataink alapján kifejlesztett jó gyakorlatok átadásával, személyes és helyszíni konzultációkkal, képzések, szemináriumok, konferenciák szervezésével, illetve hasonló tematikájúakon való részvételünkkel, különböző kiadványok megjelentetésével, továbbá tevékenységünk a nyilvánosság különböző csatornáin keresztül történő bemutatásával valósítjuk meg.
Tevékenységeink forrásait helyi és központi költségvetési, EU alapok, valamint országos és nemzetközi magánszervezetek támogatásaiból kívánjuk megteremteni.

Az egyesület tevékenységei, továbbfejlesztésének lehetőségei és tervezett irányai 2005-2007 években az alábbiak:

 • Tovább folytatjuk a szociális és közösségi szolgáltatások fejlesztésének modellkísérleteit.
 • A settlement hagyományok további népszerűsítését, regionális és országos kiterjesztését felvállaljuk.
 • Az önkéntes munka alkalmazásának népszerűsítése és regionális kiterjesztése, a csapókerti szomszédsági önkéntes program és megyei Önkéntes Központ működtetésének alapján.
 • A közösségi munka és a közösségfejlesztés helyi, megyei és regionális szereplőjeként az országos hálózat megteremtésében közreműködünk.
 • Kezdeményezői és részesei vagyunk a helyi, megyei és regionális non-profit szervezetek együttműködési formáinak. Tagja vagyunk az Észak-Alföldi Regionális Civil Egyeztető Fórumnak, egyesületünk elnöke képviseli a Fórumot a Regionális Fejlesztési Tanácsban.
 • Együttműködünk nemzetközi szocio-kulturális, közösségfejlesztő, közösségi munkás szervezetekkel és a settlement mozgalommal. Tagja vagyunk az IFS-nek.
Vissza