ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület
4025 Debrecen, Apafi u. 117.
Tel.:+36-20-9462-604

Közösségi animátor képzésre lehet jelentkezni!

2012. jan. 20., péntek, 16:14
Az egyesületünk közreműködésével fejlesztett másoddiplomás szakirányú továbbképzés jelentkezési határideje: január 31.

KÉPZÉSI FELHÍVÁS

Közösségi animátor – Szakirányú továbbképzés

 

Ki a közösségi animátor?

Az animáció az élővé varázslás technikája, a serkentés, a motiválás, az értelmet adás a cselekvésnek, többek között a cselekvés céljainak megkeresésével és a közös célkitűzésekkel.

A közösségi animátor képes arra, hogy életre hívja és működőképessé, cselekvő képessé tegye a lakóterületen összehívott – közös ügyekre, közös célokra mozgósított embereket, tehát az a települése jövőjéért, az ott élő emberek segítéséért elkötelezett ember, aki a település életében felmerülő problémákra közösségi megoldásokat keres, settlement, közösségi típusú intézményekben komplex megközelítésű, közösségi alapú szolgáltatásokat szervez és működtet. Közreműködik abban, hogy a település és annak szűkebb közösségei felismerjék saját erőforrásaikat s szükség esetén kiegészítsék azokat más külső forrásokkal.

 

A képzés elvégzésével a közösségi animátor képes lesz

- a település, térség életében felmerülő problémákra közösségi megoldásokat keresni,

- munkát végezni settlement típusú intézményben,

- szolgáltatásszervezés szemléletének és módszereinek az alkalmazására,

- arra, hogy elősegítse a település és annak szűkebb közösségei számára, hogy felismerjék és használatba vegyék saját erőforrásaikat,

- aktivizálni a település lakosságát, közösségeit,

- együttműködéseket szervezni a település lakói, intézményei és civil szervezetei között,

- segíteni a közösségi gazdaságfejlesztés, közösségi vállalkozás és szociális gazdaság helyi szerveződését,

- elősegíteni a közösségi, települési helyi nyilvánosság szerveződését.

Az oktatás módszerei: előadások, e-learning módszerek alkalmazása tutori vezetéssel, gyakorlat (intézményen kívüli) készségfejlesztés, tudás integrálását segítő módszerek.

Képzési idő: 2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 60 kredit

A képzés költségtérítéses. A költségtérítési díjat kreditarányosan kell fizetni.

 

Költségtérítés díja: 90.000 Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2012. január 31.

A képzésről bővebb információ, illetve a jelentkezési lap az alábbi linken elérhető:

http://www.de-efk.hu

Kapcsolattartó: Huszti Éva tanársegéd; huszti.eva@foh.unideb.hu; 42/598-306

Csatolmányok
  • KA_KÉPZÉSI FELHÍVÁS.pdf
  • Vissza