ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület
4025 Debrecen, Apafi u. 117.
Tel.:+36-20-9462-604

Összefoglaló a jászfényszarui kistérségi fórumról

2010. dec. 21., kedd, 07:25
Érdemi vita és párbeszéd alakult ki a jászfényszarui Rimóczi kastély rendezvénytermében december negyedikén. Szép számmal jöttek el a „Hatékony érdekképviselet kialakítása az Észak-alföldi régió területfejlesztésben érintett civil szervezetei körében” elnevezésű pályázati program második fórumjára a kistérségek civil szervezeteinek képviselői.

Érdemi vita és párbeszéd alakult ki a jászfényszarui Rimóczi kastély rendezvénytermében december negyedikén. Szép számmal jöttek el a „Hatékony érdekképviselet kialakítása az Észak-alföldi régió területfejlesztésben érintett civil szervezetei körében” elnevezésű pályázati program második fórumjára a kistérségek civil szervezeteinek képviselői.

A jászberényi, szolnoki, törökszentmiklósi kistérségekből érkezőket Kovács Béláné Pető Magdolna a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke fogadta, aki ismertette a találkozó programját. Győriné Dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru polgármestere bemutatta a település fejlesztési tervét, üdvözölte a civil kezdeményezést és az önkormányzat valamint a civil szervezetek közötti együttműködés lehetőségét.

Giczey Péter a debreceni ÉLETFA Segítő Szolgálat elnöke részletesen, de lényegretörően, gyakorlati példákkal élve ismertette a CEF tevékenységét országos és regionális szinten egyaránt. Ezután arról a pályázatról kaptak szemléletes ismertetőt a megjelentek, amelynek keretében lehetőség nyílik ezen térségi találkozókra. Giczey Péter elmondása szerint a CEF hatékony működéséhez szükség van a fórumokra, hiszen ezek segítségével gyarapodhat a CEF tagok száma, így nőhet a civil szervezetek befolyása a területfejlesztéssel kapcsolatos döntések tekintetében.

A rövid kávészünetet követően Jászberény polgármestere, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács tagja Dr. Gedei József beszélt a Tanács munkájáról, a pályázati lehetőségekről, és részletes tájékoztatást adott arról, hogy 2009-ben mely szervezetek, milyen összegű pályázati összegekhez jutottak hozzá.

A rendezvény mindenki számára legtanulságosabb és leghasznosabb része a közös beszélgetés volt. Egyik fontos felvetésként hangzott el, hogyan lehetne a projekteket az eredeti tervek szerint megvalósítani, mint például egy kerékpárút esetében, hogy az végig az eredetileg tervezett minőségben készüljön el. Ehhez szakmai ellenőrzés és társadalmi kontroll is kell. Dr. Gedei József szerint ez nem kivitelezhető egyszerűen, egyrészt azért, mert mindannyian hibázhatunk, másrészt mert az életben adódó váratlan helyzetek miatt sokszor a terv is módosításra szorul. Mindezek mellett ezen változtatni kell, jobban oda kell figyelni az ellenőrzésre. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakosoknak is változtatni kell a hozzáállásukon, s egyéni érdekeiket néha a közösség érdekei mögé helyezni. Példaként ismét a Jászberényben nemrég épült bicikliutat említette, amellyel kapcsolatban sok kifogás érkezett a lakók részéről. Az út miatt ugyanis néhány családnak nehézkesebbé vált a parkolás, vagy a gyalogos közlekedés.

Giczey Péter a kérdéshez kapcsolódóan hozzátette, hogy az állampolgárokat és a helyi civil szervezeteket a lehető legkorábban kellene bevonni már a tervezés folyamatába, de sajnos sokszor nincs megfelelő tájékoztatás és bevonás sem. A CEF tagság segíthetne ezen és a kompromisszumokhoz való eljutásban is.
A további kérdésekből és hozzászólásokból az derült ki, hogy a jászfényszarui civil szervezetekre általában az a jellemző, hogy egy döntés megvalósítása után mondják el véleményüket, a kritikákat utólag fogalmazzák meg. Giczey Péter az olyan civilek és civil szervezetek fontosságát hangsúlyozta, akik, amelyek „ki merik nyitni a szájukat”. Nem csak baráti beszélgetések alkalmával kell kifejteni véleményüket. Ahhoz, hogy a döntéseket befolyásolhassák, a hozzáálláson változtatni kell mindkét fél részéről. Sőt, nem szabad felülni annak a tévesen kialakult vélekedésnek, amely szerint az a civil, aki „kinyitja a száját” már nem is civil, hanem politikus.

A beszélgetés konklúziójaként a részvevők egyetértettek abban, hogy a civil szervezeteket „felülről” kellene támogatni, a pályázatok kiíróinak széleskörűbb tájékoztatást kellene adni a pályázati lehetőségekről, a pályázatírás mikéntjéről, a médiának nagyobb szerepet kellene vállalnia a területfejlesztési ügyek népszerűsítésében, és abban, hogy az állampolgárok hozzáállásán elsősorban a személyes példamutatással lehet változtatni.

Vissza