ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület
4025 Debrecen, Apafi u. 117.
Tel.:+36-20-9462-604

KÖZÖK- HEFOP 2.2.1.

2010. nov. 17., szerda, 11:02

Közösségi munkás és önkéntes koordinátor - a munkaerőpiaci reintegráció elősegítése szociális szakemberek továbbképzésével

A projekt száma: HEFOP- 2.2.1-06/1.-2007-01-0087/4.0

Az ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület és a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület (Miskolc) az elmúlt években a közösségi munka, közösségfejlesztés, az önkéntesség, az önkéntesek foglalkoztatása és különféle célcsoportok munkaerőpiaci reintegrációs képzésében felhalmozott tapasztalatait egyesítve egy új továbbképzési programot fejleszt ki a Hefop 2.2. program keretében, mely tananyagot a Hajdú-Bihar Megye és Borsod- Abaúj- Zemplén Megye hátrányos helyzetű térségeinek szociális dolgozói részvételével próbál ki. A kifejlesztett tananyag és módszertani kézikönyv hatékonyan egyesíti a korábbi képzések előnyeit, fejleszti a személyes szociális szolgáltató rendszert, bővíti a szociális dolgozók szakmai módszereit, megújítja tevékenységüket, és továbbadható készségek elsajátítását teszi lehetővé.

Kiinduló alapelvünk, hogy a problémák túlnyomó többsége a helyi közösségekben merül fel, ezért azok megoldására közösségi válaszokat kell keresni. Tehát projektünkben azt célozzuk, hogy a szociális szakemberek képesek legyenek önkénteseket szervezni és őket foglalkoztatni, helyi közösségi folyamatokat beindítani, hatékonyan bekapcsolódni a munkaerőpiaci reintegrációba. Továbbá legyenek képesek a megszerzett tudást továbbadni más szociális dolgozóknak és önkénteseknek, hogy a hasonló élethelyzetű, hasonló problémákkal küzdő emberek összefogással, saját és közösségi erőforrásaikat mozgósítva találjanak választ problémáikra. A szakemberek ilyen irányú továbbképzése elősegíti szervezeteik, intézményeik helyi társadalmi, közösségi beágyazódását, végső soron bővül, és minőségileg fejlődik a nyújtott szolgáltatás, nő az igénybevevők létszáma és a segítséget kapó emberek köre.

Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében két képzésen, 15-15 fős csoportokban próbáljuk ki a tananyagot a szociális dolgozók körében. Projektünk elsősorban a hátrányos helyzetű kistérségek településeiről verbuvál és képez szociális dolgozókat, akik számára a kidolgozott tananyag alapján bonyolítjuk a továbbképzést. Képessé tesszük őket arra, hogy a megszerzett technikákat továbbadják kollégáik ("Képzők képzője") és önkéntesek számára, ezzel megtöbbszörözve a projekt hatását. A képzett szakemberek feladata, hogy minél több önkéntest és munkanélkülit vonjon be a képzés elvégzése után különböző közösségi programokba, annak érdekében, hogy csökkenjen a helyi közösségben a munkanélküliség, megvalósuljanak az esélyegyenlőség feltételei, és a helyi közösség képes legyen erőteljesebb érdekérvényesítésre. A programmal kapcsolatba kerülő 30 szervezet mennyiségi és minőségi szolgáltatásai bővülnek, ennek következtében nő a fennmaradási esélyük

Projektünkben az első három hónap alatt havi egy-egy két napos workshop segítségével, a két egyesület 3-3 szakembere részvételével kidolgozzuk a továbbképzés tananyagát és egy módszertani kézikönyvet, ami a két egyesületben felhalmozott tapasztalatokat egyesíti. Az elkészítendő képzési és módszertani anyag 96 órás képzést tesz lehetővé, melyből 64 óra elmélet, 16 óra terepgyakorlat és 16 terepfeldolgozást is tartalmaz. A projekt zárásaként két helyszínen szervezett megyei hatókörű konferencián ismertetjük a szakemberek és érdeklődők számára az elkészült módszertani anyagot, a képzések és projekt során szerzett tapasztalatokat.

A képzési program és módszertani kézikönyv elérhető egyesületünk honlapján.

Közreműködő szervezet: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Vissza